Jazykové korektury

Čeština

O češtině.cz

Vítejte na webových stránkách, které zábavnou formou procvičí vaše znalosti českého jazyka. Naleznete zde průběžně aktualizovanou nabídku testů z češtiny. Sekce gramatika se snaží přívětivým způsobem vysvětlit základní gramatické zásady češtiny.
Testy i gramatika jsou pro větší přehlednost rozděleny do několika tematických celků. Sekce zajímavosti odlehčeně poukazuje na chyby v češtině objevující se na veřejných místech. Kategorie jazykové korektury obsahuje nabídku korektur českých textů a kontroly pravopisu.

Testy z češtiny

Testy z českého jazyka - rozděleno do 9 kategorií.

vstoupit

Gramatika

Potíže s češtinou? Zde najdete gramatiku.

vstoupit

 

Zajímavosti

Zachyceno okem vnímavého čtenáře.

vstoupit

Jazykové korektury

Profesionální jazykové korektury vašich textů.

vstoupit

 

Nový test

 

Oblomov

14. 04. 2014|počet přístupů: 24899

 

Vyberte z nabídky hodící se hlásky (i/y, mě/mně, s/z atd.), a hlavně... nebuďte ve svých životech Oblomovy! :)

zobrazit tento test

Starší testy

01. 03. 2014|počet přístupů: 24025

 

Vyberte z nabídky vhodné možnosti. ... pokračování

02. 07. 2013|počet přístupů: 23566

 

 Do prázdných polí zadávejte správné hlásky. ... pokračování

26. 03. 2013|počet přístupů: 50333

 

Do prázdných polí za každou větou vpište buď písmeno S (je-li věta napsána správně), anebo Š (je-li napsána špatně). ... pokračování

28. 01. 2013|počet přístupů: 40788

 

Do políček za každým řádkem napište písmeno patřící k tomu výrazu, v němž naleznete chybu, a sice ve tvaru a, b, c (bez závorky). Pokud je řádek bez chyby, nechte políčko prázdné. ... pokračování

16. 10. 2012|počet přístupů: 180621

 

Vyberte z nabídky hodící se malá a velká písmena. ... pokračování

18. 09. 2012|počet přístupů: 42482

 

Doplňujte i, y, a do prázdných políček. ... pokračování

06. 08. 2012|počet přístupů: 33629

 

Do prázdných polí za každým řádkem opište doslovně výraz, v němž naleznete jakoukoliv pravopisnou chybu (v každém řádku může být max. jedna). Tam, kde se žádná chyba nenachází, ponechte políčko prázdné. ... pokračování

24. 04. 2012|počet přístupů: 18280

 

Pečlivě si pročtěte celý článek a u každého odstavce poté rozhodněte, skrývá-li jednu, dvě, anebo žádnou chybu. ... pokračování

20. 03. 2012|počet přístupů: 182966

 

Doplňte chybějící hlásky - i, í, y, ý. ... pokračování

Všechny testy