Jazykové korektury

Čeština

Předpony s, z, vz

Předložku s píšeme u slov, která se pojí:

 • se 7. pádem (kým, čím)s kamarády, s tetou a strýcem, s dobrou náladou, s vodou v lahvi,
  s tebou
 • se 4. pádem (koho, co) – v zastaralých knižních výrazechbýt s to ho překonat, nejsem s to ti odpovědět, kdo s koho – to se uvidí

Předložku z píšeme u slov, která se pojí:

 • s 2. pádem (koho, čeho)ovoce z naší zahrady, spadl z višně, strach z učitele, radost z úspěchu

Předponu s- (se-) píšeme u slov, která:

 • vyjadřují směr dohromadysběr (sbírat), schůze (scházet), shluk, stočit, shromáždění, sbalit
 • vyjadřují směr dolů shodit, stáhnout, snést, strhnout, spadnout shlédnout z kopce dolů, ALE zhlédnout se (ve svém idolu, v zrcadle, v emo stylu), vzhlédnout nahoru (k obloze, k vyššímu člověku)
 • vyjadřují směr z povrchu pryč stírat, sfouknout, sprovodit (ze světa), svléct slíbat rtěnku (setřít ze rtů líbáním), ALE zlíbat celou tvář
 • jsou dána ustáleným pravidlemsbohem, skončit, strávit, spropitné, shnít, skonat (zemřít)

Předponu z- (ze-) píšeme u slov, která:

 • vyjadřují změnu stavu ztloustnout, zhloupnout, zpozornět, zplesnivět, zčervenat, ztaťkovatět
 • vyjadřují dokončení, výsledek děje nebo činnostizkazit, ztroskotat, zvadnout, zkalit, zkonstruovat
 • jsou dána ustáleným pravidlem zkoušet, zkoumat, způsob(it), zpěv (zpívat, zpěvák), zpověď, zpytovat, ztráta (ztratit), zřídit, zčásti, zleva, zpět, zblízka (z blízka), zdaleka
  (z daleka), ztuha, ztěžka
  státní správa, spravovat majetek (mít jej na starost), spravit auto (uvést do provozu, odstranit závadu), ALE zpráva (informace), zpravit (informovat)

  stěžovat si (naříkat), ALE ztěžovat si život (komplikovat)

  sběh lidu, ALE válečný zběh (uprchlík, dezertér)

  skroutit (splést dohromady), ALE zkroutit (překroutit)

  sužován hlady (trápen), ALE zúžená silnice (od slova úzká)

  slevit ze svých požadavků, sleva zboží, ALE zlevnit zboží

  strhat z někoho šaty, ALE ztrhaný výraz (uštvaný)

  sbít prkénka, stlouci dřevené krmítko (přibít k sobě, zhotovit), ALE zbít soupeře, ztlouci zloděje

Předponu vz píšeme u slov, která:

 • vyjadřují směr vzhůru (v doslovném významu i přeneseném slova smyslu)vzpřímený, vznešený, vzletný (verš), vzpažit, vzchopit se, vzrůst
 • jsou dána ustáleným pravidlemvzpomínka, vztek, vztah