Jazykové korektury

Čeština

Vyjmenovaná slova

B: být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka, Bydžov, Přibyslav

být hodný, byla tam s námi, byli jsme s přáteli v kině, ALE bít se za pravdu, bila svého bratra, bili jsme naše nepřátele hlava nehlava (lze nahradit slovem tlouci, případně bojovat)

živí se býlím (bylinami, rostlinami), ALE kochali jsme se bílým popraškem hor (sněhem)

F: fyzika

L: slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, lýko, lysý, lyže, lýtko, pelyněk, vzlykat, slynout, plyš, plytký, vlys, Lysolaje, Volyně

starý mlýn, ALE mlít obilí

blýskalo se (létaly blesky), blýskavý drahokam (třpytící se), ALE blízká hospoda (nedaleká)

lyska (pták nebo lysina na hlavě – místo bez vlasů), ALE lískový ořech

lýčená pomůcka (zhotovena z lýka), ALE líčila si obličej, líčil nám své zážitky

slynout moudrostí (být jí proslulý), ALE linout se libá vůně, slinit (vlhčit slinami)

vlys (ozdobný vodorovný pás na stěně budovy), ALE lis (přístroj k lisování)

M: my, mýt, hmyz, myslit, mýlit se, myš, hlemýžď, mýto, mýlit, mykat, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, mys, Kamýk, Litomyšl

my jsme tým (1. osoba čísla množného), ALE dej mi pokoj (3. pád zájmena já)

mýt auto (čistit vodou), ALE mít spoustu kamarádů (vlastnit)

vymýtit les (vykácet), ALE vymítat zlo (odstranit)

mýval (druh medvěda), ALE míval miliony (v minulosti vlastnil finanční majetek)

mýlím se (pletu se), ALE s milým člověkem (někým, kdo je mi příjemný), ušli jsme jednu míli (délková jednotka)

P: pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, čepýřit se, zpytovat, pýřit se, pykat, pýr, Pyšely

vlastnost pýcha, ALE píchá (bodá) do vosího hnízda

slepýš je plaz podobný hadu, ALE slepíš si, cos roztrhal (od slova slepit)

pyl z květin, ALE žíznivě pil (od slova pít)

pyj (samčí pohlavní orgán), ALE pij vodu (od slova pít)

S: sytý, syn, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sysel, sýček, syčet, sypat, Syneč, Bosyně

sypat si sůl do polévky, ALE tiše sípat (chraptit při nemoci hlasivek či nastuzení)

plná hrst sýra (mléčného výrobku), sýrový dresink (omáčka ze sýra), ALE chemický prvek síra (např. na sirkách), sírový zápach (pach síry)

V: vy, vykat, vysoký, vydra, výr, zvykat, žvýkat, výt, výskat, povyk, výheň, vyžle, Výtoň, Vyškov

nadmořská výška (od slova vysoký), ALE romantická vížka (malá věž)

výr ušatý (pták), ALE vodní vír (krouživý pohyb vody) – takže i tak často chybně psané slovo jako vířivka (vana s hydromasážním účinkem) bude psáno s měkkým i (pokud tedy nemáme na mysli lázeň, kterou sdílíme společně se sovami)

výskat radostí (křičet), ALE vískat někoho (probírat se mu ve vlasech)

vidět, viset, visutý, viklat, vinout – pozor i na tato slova, v nichž se často chybuje

Z: brzy, jazyk, nazývat, Ruzyně

přijď brzy, ALE napsala mi brzičko (koncovka -ičko, ustálené pravidlo)

to století se nazývá stoletím hraček (jmenuje se tak), ALE nazívá se únavou (hodně zívá)