Jazykové korektury

Čeština

On-line testy z češtiny

On-line testy z českého jazyka jsou rozděleny do několika kategorií. Připravili jsme pro vás zejména takové, v nichž se chybuje nejvíce – takzvané češtinářské „oříšky“. ;)

Testy z češtiny můžete spouštět přímo z této stránky, případně si vybrat vaši nejoblíbenější kategorii testů v levém menu. V těchto kategoriích najdete i podrobnější popis jednotlivých typů testů.

Nápovědu ke všem kategoriím a naleznete v sekci Gramatika. Každý test je doplněn o podrobné vysvětlení správného řešení.

Vyjmenovaná slova

V těchto testech si procvičíte vyjmenovaná slova po všech obojetných souhláskách, stejně jako slova přejatá či další výjimky.

» Procvičování vyjmenovaných slov
» Test na vyňatá slova po b, l a m
» Vyjmenovaná slova - souhrn II
» všechny testy z této kategorie

Shoda přísudku s podmětem

Sloveso v přísudku se vždy musí shodovat se jménem v podmětu (nejčastěji to bývá podstatné jméno, případně přídavné, dále pak zájmeno apod.). Tyto testy z češtiny prověří vaše znalosti ohledně psaní správných hlásek (i nebo y)
v přísudku.

» Shoda přísudku s podmětem VIII
» Shoda přísudku s podmětem VIII
» Shoda přísudku a podmětu VII
» všechny testy z této kategorie

Zdvojené souhlásky

Pomocí těchto testů z českého jazyka si procvičíte psaní zdvojených souhlásek – například ve slovech s příponou, odvozených slovech apod.

» Psaní zdvojených souhlásek V
» Psaní n, nn a dalších hlásek IV
» Zdvojené souhlásky ve slovech III
» všechny testy z této kategorie

Velká a malá písmena

Zde naleznete češtinářské testy zaměřeny na psaní velkých písmen ve jménech, názvech států, obcí, planet atd.

» Velká a malá písmena VIII
» Doplňování malých a velkých písmen VII
» Jednoduchý rychlotest na malá a velká písmena VI
» všechny testy z této kategorie

Zájmena - osobní, vztažná

Tyto testy z češtiny jsou zaměřeny na některé druhy zájmen – osobní (mě, mně) a vztažná, v nichž se často chybuje (zejména tvar jenž, jež apod.).

» Procvičování zájmen - tvary mě a mně VII
» Mě versus mně VI
» Správné psaní mě a mně V
» všechny testy z této kategorie

Předpony s, z a vz

V těchto testech z českého jazyka si můžete procvičit správné psaní s, z a vz
v předponách.

» Psaní předložek a předpon s, z, vz
» S, z a vz IV
» Chyby v předponách III
» všechny testy z této kategorie

Skloňování přídavných jmen

Pomocí těchto testů z češtiny si procvičíte psaní i, y v koncovkách přídavných jmen. Zařazena jsou zde také přivlastňovací zájmena v množném čísle (mých, tvých).

» Procvičování přídavných jmen VI
» Koncovky přídavných jmen a zájmen V
» Koncovky zájmen, podstatných a přídavných jmen IV
» všechny testy z této kategorie

Interpunkce - čárky v souvětí

Tyto testy z češtiny se zabývají psaním čárek ve větách, obvykle v souvětí, ale např. i ve větách jednoduchých, ve volně vložených větných výrazech, několikanásobném podmětu atd.

» Doplňování čárek V
» Čárky ve větách jednoduchých i v souvětí IV
» Psaní čárek v článku III
» všechny testy z této kategorie

Pravopisná směska

Zde najdete smíšené testy na zdolávání nejrůznějších úskalí českého jazyka,
a to včetně různých chytáků, výjimek a často chybně psaných slov.

» Oblomov
» Věty zachycené na skle chatu
» Pravopisná (zeleninová) směska
» všechny testy z této kategorie