Jazykové korektury

Čeština

Gramatika českého jazyka

Proniknout do všech tajů tak bohatého a květnatého jazyka, jakým čeština bezesporu je, není věru snadné, ale nevěsme hlavu. I těm, kteří mají pocit, že jim nebyly češtinářské buňky dány do vínku, může významně pomoci uložení do paměti několika jednoduchých pravidel a pouček, samozřejmě pak i neustálé procvičování a v neposlední řadě také četba.

Tady však pozor – ne vše, co dnes nalezneme na pultech knihkupectví či v knihovně, je psáno bez chyb, stejně jako se velmi často chybuje v časopisech, na internetu, dokonce i na velkých reklamních bilboardech atd. Na toto téma se více rozhovořme pod odkazem Zajímavosti.

Abyste se ve výkladu gramatiky lépe orientovali, rozdělili jsme sekci gramatika českého jazyka do tematických celků, které odpovídají jednotlivým kategoriím testů.