Jazykové korektury

Čeština

Nadbytečná slova

28. 01. 2013|autor: superadmin|počet přístupů: 40788

sekce: Testy / Pravopisná směska / Hledání chyb II

 

Do políček za každým řádkem napište písmeno patřící k tomu výrazu, v němž naleznete chybu, a sice ve tvaru a, b, c (bez závorky). Pokud je řádek bez chyby, nechte políčko prázdné. ... pokračování

06. 08. 2012|autor: superadmin|počet přístupů: 33629

sekce: Testy / Pravopisná směska / Hledání chyb II

 

Do prázdných polí za každým řádkem opište doslovně výraz, v němž naleznete jakoukoliv pravopisnou chybu (v každém řádku může být max. jedna). Tam, kde se žádná chyba nenachází, ponechte políčko prázdné. ... pokračování

31. 10. 2008|autor: superadmin|počet přístupů: 42938

sekce: Testy / Pravopisná směska / Hledání chyb II

 

Do prázdných polí za každým řádkem opište slovo nebo výraz, v němž naleznete jakoukoliv pravopisnou chybu v jednotlivých částech vět. Tam, kde žádná chyba na řádku není, ponechte políčko prázdné. ... pokračování