Jazykové korektury

Čeština

Shoda přísudku s podmětem

Podmět a přísudek jsou základními větnými členy ve větě dvojčlenné. Podmět (subjekt) je ten člen věty, který není na žádném jiném členu mluvnicky závislý. Přísudek (predikát) tvoří s podmětem základní skladební (syntaktickou) dvojici a mluvnicky na něm závisí (shoduje se s ním). Podmět vyjadřuje zpravidla původce nebo nositele činnosti, stavu nebo vlastnosti. Přísudek vyjadřuje, co podmět dělá, co se s ním děje nebo jaký je.

Pravidlo o shodě podmětu s přísudkem v přítomném čase:

V koncovce přísudku v přítomném čase píšeme vždy měkké i.

Děda spí na gauči. Had se plazí strání. Naši favorité vítězí.

Pravidlo o shodě podmětu s přísudkem v minulém čase:

 • rod mužský životný – píšeme měkké iDiváci tleskali.
 • rod mužský neživotný – píšeme tvrdé yDavy jásaly.
 • rod ženský – píšeme tvrdé yDámy se klaněly.
 • rod střední – píšeme aZvířata se pásla.

Platí zde jednoduchá pomůcka – před podmět ve větě si vždy zkuste dosadit ukazovací zájmeno – ti, ty, ta.

(TI) lidé PŘIŠLI, (TY) závody PROBÍHALY, (TY) změny NASTALY,
(TA) kuřata ZOBALA

(TI) koně KLUSALI, ale (TY) dřevené koně STÁLY ve výloze (je třeba se řídit tím, zda je koncovka podmětu ve tvaru životném, nebo neživotném)

(TY) dny, stejně tak i (TY) dni PLYNULY, ale (TI) dnové PLYNULI (zastaralý tvar s životnou koncovkou)

(TY) ukazatele nás NAVEDLY, ale (TI) ukazatelé nás NAVEDLI

dítě, oko, ucho – v jednotném čísle jsou tato slova rodu středního, ale v čísle množném mají rod ženský – píšeme tvrdé y

DĚTI VESELE ZPÍVALY.
MÉ OČI SE TOPILY V SLZÁCH.
BOLELY MĚ UŠI.


Druhy podmětu:

 • vyjádřený (např. podstatné či přídavné jméno, zájmeno, číslovka apod.) Dárky byly krásně zabaleny. Tři z nás postoupili do finále. Letenští se zase vyznamenali.
 • nevyjádřený (není ve větě přímo slovně vyjádře, vyplývá např. z tvaru slovesa nebo z předchozích vět) Samozřejmě vám pomůžeme. (MY)
  Měli byste to důkladně zvážit (VY)
  Sousedi mi přestali odpovídat na pozdrav. Asi se urazili. (ONI)
 • všeobecný (označuje neurčitý okruh lidí, není přímo vyjádřen, píšeme vždy měkké i) V kině dávali Hřebejkův nový film. V rádiu vysílali zprávy. V matematice máme především čtyři základní úkony.

Několikanásobný podmět:

Je-li ve větě více podmětů a alespoň jeden je rodu mužského životného, píšeme v minulém čase zpravidla měkké i.

Tatínek, maminka i Kačenka se vydali na výlet.
Zúčastnili se profesionální herci i začínající herečky.

Pokud ve větě není ani jeden podmět rodu mužského životného, píšeme tvrdé y, popřípadě a.

Adélka, Šárka a Věra si hrály na hřišti.
Svíčky a ozdobné předměty ležely na svém místě.
Kůzlata i jehňata se chvěla zimou.

Koncovku v přísudku je možno zvolit také podle podmětu ve větě, který se s ním pojí jako první, bez ohledu na další podměty ve větě. Máme tak na výběr obě varianty.

Pak nám zamávaly dívky i jejich chlapci. NEBO Pak nám zamávali
dívky i jejich chlapci.