Jazykové korektury

Čeština

Pravopisná směska

14. 04. 2014|autor: superadmin|počet přístupů: 24961

sekce: Testy / Pravopisná směska / Doplňování slov II

 

Vyberte z nabídky hodící se hlásky (i/y, mě/mně, s/z atd.), a hlavně... nebuďte ve svých životech Oblomovy! :) ... pokračování

01. 03. 2014|autor: superadmin|počet přístupů: 24182

sekce: Testy / Pravopisná směska / Doplňování slov II

 

Vyberte z nabídky vhodné možnosti. ... pokračování

02. 07. 2013|autor: superadmin|počet přístupů: 23729

sekce: Testy / Pravopisná směska / Doplňování slov I

 

 Do prázdných polí zadávejte správné hlásky. ... pokračování

28. 01. 2013|autor: superadmin|počet přístupů: 40839

sekce: Testy / Pravopisná směska / Hledání chyb II

 

Do políček za každým řádkem napište písmeno patřící k tomu výrazu, v němž naleznete chybu, a sice ve tvaru a, b, c (bez závorky). Pokud je řádek bez chyby, nechte políčko prázdné. ... pokračování

06. 08. 2012|autor: superadmin|počet přístupů: 33785

sekce: Testy / Pravopisná směska / Hledání chyb II

 

Do prázdných polí za každým řádkem opište doslovně výraz, v němž naleznete jakoukoliv pravopisnou chybu (v každém řádku může být max. jedna). Tam, kde se žádná chyba nenachází, ponechte políčko prázdné. ... pokračování