Jazykové korektury

Čeština

Zdvojené souhlásky

Kde se mohou objevit dvě stejné hlásky vedle sebe:

  • u složených slovpůllitr, leccos, dvojjazyčný
  • při skloňování slovneklamme, zlomme, racci
  • u slov s předponami od-, roz-, bez-, pod-, nej- apod.oddělení, rozzlobený, bezzásahový, poddůstojník, nejjemnější
  • u odvozených slov, jejichž kořen či základové slovo má písmeno n před koncovkou a přípona má tvar -ní nebo -nýcenný (cen + přípona -ný), kamenný (kámen + přípona -ný), týdenní (týden + přípona -ní)

Pouze jedno n se píše tehdy, když:

  • jde o příponu:
    -ík viník, deník, skleník -ina cenina, pevnina, vina – ve smyslu podstatného jména -ěný bavlněný, hliněný, skleněný -ice vánice, vinice, dojnice
  • jde o přídavná jména odvozená od názvů zvířat (přidáváme jen příponu -í!)husí, myší, klokaní, jelení, delfíní

MĚKKÝ – ustálené pravidlo

ANNA (ale Anča, Anička), PANNA (ale panenský, několik panen), MĚKKÝ (ale měkounký), POVINNOST (ale povinen, povinován)

RANNÍ (pošta), ale RANÝ (věk) – ve smyslu počáteční, časný

KONÁ (se schůze), VYKONAT (práci), SKONAL (ve smyslu zemřel)