Jazykové korektury

Čeština

Velká a malá písmena

Kde vždy píšeme velké písmeno:

 1. na začátku věty Sladce se na mě usmála. Zapomněl jsem v tu chvíli na všechno ostatní.
 2. v ukazovacích zájmenech ve 2. osobě jednotného i množného čísla při vyjádření osobní úcty, např. v dopisech Ty, Tobě, Vy, pro Vás, do Vašich rukou Pozor na vkládání velkého písmena i tam, kam nepatří, poslední dobou se rozmohlo jisté nadužívání velkého písmena i ve slovech, která nejsou ukazovacími zájmeny nebo mají jiný rod (např. To jsou Ti fanatici, kteří propagují zdravou stravu. Pošli mi Ten dokument, ať se Taky pokochám.)!
 3. v rodných jménech a příjmeních, přízviscích, přezdívkách, jménech zvířat Magda, rodina Kovářova, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, náčelník Sokolí oko, mistr Jan Hus, Jan Amos Komenský řečený Učitel národů, Svatá Ludmila, pes Bobeš, kočka Angelina Panna orleánská, Mnich sázavský – v případě, že spojení vyjadřující vlastní jméno obsahuje podstatné a přídavné jméno, píše se velké písmeno jen u podstatného jména, v opačném slovosledu pak naopak u jména přídavného – Orleánská panna, Sázavský mnich
 4. v názvech příslušníků národů, kmenů, obcí Jihlavan, Bulhar, kmen Rudí Cherokee, Eskymák, Moravák Severočech, Západoevropan – je-li vlastní jméno (např. obyvatele obce, státu apod.) složeno z přídavného a podstatného jména, píše se s velkým písmenem (bez pomlčky), zatímco ve dvouslovném názvu tohoto typu píšeme vždy severní Čechy, západní Evropa
 5. ve vlastních jménech postav z náboženství, mytologie, pohádek apod. Bůh, Pán Bůh, ve jménu Páně, Kristus – Syn boží, Panna Marie, Zeus, Rozum a Štěstí, král Kazisvět Šestý Smolíček pacholíček, Červená karkulka – ve dvouslovném jméně pohádkové postavy píšeme velké písmeno jen u prvního slova, nejde-li o jméno a příjmení, popřípadě jméno typu Šípková Růženka, kdy je druhé slovo vlastním jménem i samostatně

  Pán Bůh (ve smyslu Ježíš Kristus), ALE bůh války, bohyně lásky

  Ježíšův učedník Jidáš, ALE zachoval se jako jidáš (zobecnělý výraz pro zrádce), pečeme jidášky či kubu (tedy ne lidi toho jména, ale tradiční sváteční pokrmy), malé písmeno pak napíšeme i ve výrazech typu dělá ze sebe švejka (předstírá přihlouplost), jeho žena je pěkná dorota (zlá, hloupá žena), on je donchuán (svůdce žen) apod.
 6. v přídavných jménech přivlastňovacích odvozených od vlastních jmen Jarčin klobouk, Petrova kniha, Šemíkův skok Svěrákovy filmy, Mozartovy skladby, ALE svěrákovský humor, mozartovské motivy

  Kocourkovští, Ústečtí, ALE vymyšleno kocourkovskými obyvateli, jeden z ústeckých občanů
 7. v názvech nebeských těles, souhvězdí a jejich částí Země, Slunce, Mars, Jupiter, Mléčná dráha, Orion Marťan (od slova Mars – vlastní jméno planety), ALE pozemšťan, mimozemšťan

  Slunce, Měsíc, Země (nebeské těleso), ALE letní slunce, měsíc říjen, zakopat do země
 8. v názvech světadílů, zemí, krajin, ostrovů, hor, moří, oceánů, řek apod. – s velkým písmenem píšeme většinou jen rozlišovací přídavné jméno, slova s obecným významem (moře, země, hora atd.) píšeme zpravidla s písmenem malým Čechy, Spolková republika Německo, Bílá hora, Teplicko, mys Dobré naděje, Máchovo jezero, Niagarské vodopády, Severní ledový oceán, Spojené státy americké (Amerika) Severní Čechy, Velká Morava, Nízké Tatry, Divoká Orlice – je-li součástí víceslovného jména přímo vlastní jméno, píšeme i v něm velké písmeno

  Jižní Amerika (kontinent), ALE jižní Morava (jižní část Moravy, nejde o oficiální název)

  Země Západu (vyspělé země západní Evropy), ALE jít na západ (na světovou stranu)
 9. v názvech obcí, měst, sídlišť – velké písmeno píšeme ve všech částech vlastního názvu s výjimkou předložek Brno, Jindřichův Hradec, Nové Město nad Metují, Nové Butovice, Františkovy Lázně Bílá Hora (městská část Prahy 6), ALE Bílá hora (pahorek)

  Sídliště Antala Staška (oficiální název), ALE sídliště Liščí Vrch (slovo sídliště je obecný výraz, ne součást názvu)
 10. v názvech ulic, náměstí, sadů, zastávek MHD apod. – velké písmeno píšeme u víceslovného názvu v rozlišujícím přídavném jméně, případně v názvech s předložkou (velké písmeno pak náleží i slovu po předložce) Růžová ulice, Vrchlického sady, Na Příkopě, ulice Jaroslava Ježka, nábřeží Kapitána Jaroše, zastávka Anděl, ulice 17. listopad, ulice Obránců míru Pražský hrad (případně Hrad – sídlo prezidenta), ALE pražský hrad (jakýkoliv hrad v Praze)

  Náměstí Republiky (zastávka metra), ALE náměstí Republiky (náměstí je zde obecným označením)
 11. v názvech oficiálních a významných institucí Evropská unie, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Český červený kříž, nakladatelství Víkend, velvyslanectví České republiky v Praze, Komerční banka, Národní divadlo, Základní škola Komenského, Střední pedagogická škola a Obchodní akademie v Litoměřicích, Karlova univerzita (Univerzita Karlov a) navštěvuje Základní školu Korunovační, ALE navštěvuje sedmou třídu základní školy

  vyučuje management na Vysoké škole ekonomické, ALE je profesorkou na vysoké škole

  podal žádost na Ministerstvo spravedlnosti, ALE měl známého na ministerstvu

  o věci rozhodl Městský úřad Svitavy, ALE svatba proběhla na městském úřadě
 12. v označení významných událostí, svátků, soutěží apod. Vánoce, Velikonoce, Štědrý den (večer), Hod boží (Boží hod), První máj, Dušičky, Mezinárodní festival rockové hudby, Olympijské hry
 13. v názvech uměleckých děl, knih, časopisů apod. Mladá fronta, Deník Litoměřicka, Bravo Girl, Sbírka zákonů, Pravidla českého pravopisu, Bible (Písmo svaté, svaté Písmo), Zlatá bula sicilská, Čtvero ročních období
 14. v oficiálních značkách výrobků, firem krém Lavera, kalíšek Mooncup, barva na vlasy Henne Color, e-shop Biosféra, farma Slunečná, cestovní kancelář CK2, obchodní centrum Palladium prodám vůz značky Trabant 601, ALE jezdil v oprýskaném trabantu (zobecnělý hovorový výraz)
 15. v názvech vyznamenání, řádů, cen Cena Alfréda Radoka, Řád Svatého Huberta, Nobelova cena
 16. v ustálených zkratkách a značkách CHKO (chráněná krajinná oblast) Šumava, státy EU (Evropské unie), ČR (Česká republika), vir HIV (v předkladu virus lidského imunodeficitu) BIO (oficiální značka certifikovaných potravin z ekologického zemědělství), ALE biopotravina, bio uherák (zvlášť i dohromady)
 17. ve zkratkách akademických titulů – píšeme s velkým písmenem, nejde-li o neoficiální zkratky titulů nebo zkratky vědecko-pedagogických titulů (prof., doc.) Ing., Mgr., MUDr., PaedDr., Bc.