Jazykové korektury

Čeština

Interpunkce - čárky v souvětí

06. 09. 2011|autor: superadmin|počet přístupů: 105155

sekce: Testy / Interpunkce - čárky v souvětí / Doplňování slov I

 

Doplňte do článku chybějící čárky. (Místa, kam čárka nepatří, ponechte prázdná.) ... pokračování

22. 03. 2009|autor: superadmin|počet přístupů: 102463

sekce: Testy / Interpunkce - čárky v souvětí / Hledání chyb II

 

Do prázdných polí za každou větou vpište buď písmeno S (je-li věta napsána správně), anebo Š (je-li špatně a obsahuje chybu). ... pokračování

11. 01. 2009|autor: superadmin|počet přístupů: 77834

sekce: Testy / Interpunkce - čárky v souvětí / Doplňování slov I

 

Rozhodněte, do kterých prázdných políček patří čárka. Tam, kde ji nepíšeme, ponechte prázdné pole. ... pokračování

24. 11. 2008|autor: superadmin|počet přístupů: 80145

sekce: Testy / Interpunkce - čárky v souvětí / Základní test

 

Pod každou čtveřicí vět označte písmeno té, která obsahuje chybu v interpunkci (kde je tedy čárka umístěna špatně nebo naopak chybí). Je-li celé čtyřvětí napsáno správně, zvolte možnost "bez chyby". ... pokračování

23. 10. 2008|autor: superadmin|počet přístupů: 125138

sekce: Testy / Interpunkce - čárky v souvětí / Doplňování slov I

 

Rozhodněte, do kterých prázdných políček patří čárka. Tam, kde ji nepíšeme, ponechte prázdné pole. ... pokračování