Jazykové korektury

Čeština

Skloňování přídavných jmen

Pomocí přídavných jmen (adjektiv) můžeme vyjádřit určitou vlastnost osob, zvířat, věcí či jevů. Tuto vlastnost nebo význam jimi můžeme blíže specifikovat. Adjektiva nám říkají, jaká je osoba nebo věc (vysoký muž, hodná žena); vyjadřují velikost, barvu, kvalitu aj.

U přídavných jmen, stejně jako u podstatných jmen (substantiv), probíhá skloňování, avšak děje se tak pomocí jiných vzorů.

Skloňování přídavných jmen

U přídavných jmen rozlišujeme dvojí tvar, a to základní a jmenný. Základní tvar má dvojí koncovky, proto skloňujeme dvěma způsoby – podle tvrdého vzoru (mladý) a měkkého vzoru (jarní). Díky tomu můžeme určit správnou koncovku, například co se týče psaní měkkého „i“ a tvrdého „y“.

Jmenné skloňování bývá omezeno na 1. pád a výjimečně se užívá i pro pád 4.

Zcela odlišné skloňování je u přídavných jmen přivlastňovacích, u nichž se skloňuje podle vzorů otcův a matčin.

Vypadá to složitě? Nebojte, je to jednoduché.

Tvary základní

Tvrdý vzor mladý (jednotné i množné číslo)

Například přídavná jména: ubrečený (chlapec), poutavý (příběh), krásná (žena), zelené (žito),

VZOR MLADÝ (tvrdý)

Jednotné číslo

Pád

Rod mužský

Rod ženský

Rod střední

 

Životný

Neživotný

 

 

1.

mladý (chlapec)

mladý (příběh)

mladá (žena)

mladé (žito)

2.

mladého (chlapce)

mladého (příběhu)

mladé (ženy)

mladého (žita)

3.

mladému (chlapci)

mladému (příběhu)

mladé (ženě)

mladému (žitu)

4.

mladého (chlapce)

mladý (příběh)

mladou (ženu)

mladé (žito)

5.

mladý (chlapče)

mladý (příběhu)

mladá (ženo)

mladé (žito)

6.

mladém (chlapci)

mladém (příběhu)

mladé (ženě)

mladém (žitu, žitě)

7.

mladým (chlapcem)

mladým (příběhem)

mladou (ženou)

mladým (žitem)

 

VZOR MLADÝ (tvrdý)

Množné číslo

Pád

Rod mužský

Rod ženský

Rod střední

 

Životný

Neživotný

 

 

1.

mladí (chlapci)

mladé (příběhy)

mladé (ženy)

mladá (žita)

2.

mladých (chlapců)

mladých (příběhů)

mladých (žen)

mladých (žit)

3.

mladým (chlapcům)

mladým (příběhům)

mladým (ženám)

mladým (žitům)

4.

mladé (chlapce)

mladé (příběhy)

mladé (ženy)

mladá (žita)

5.

mladí (chlapci)

mladé (příběhy)

mladé (ženy)

mladá (žita)

6.

mladých (chlapcích)

mladých (příbězích)

mladých (ženách)

mladých (žitech)

7.

mladými (chlapci)

mladými (příběhy)

mladými (ženami)

mladými (žity)

 

Měkký vzor jarní (jednotné i množné číslo)

Například přídavná jména: rybí (samec), včelí (med), polní (květina), kachní (pírko), …

VZOR JARNÍ (měkký)

Jednotné číslo

Pád

Rod mužský

Rod ženský

Rod střední

 

Životný

Neživotný

 

 

1.

jarní (samec)

jarní (med)

jarní (květina)

jarní (pírko)

2.

jarního (samce)

jarního (medu)

jarní (květiny)

jarního (pírka)

3.

jarnímu (samci)

jarnímu (medu)

jarní (květině)

jarnímu (pírku)

4.

jarního (samce)

jarní (med)

jarní (květinu)

jarní (pírko)

5.

jarní (samče)

jarní (mede)

jarní (květino)

jarní (pírko)

6.

jarním (samci)

jarním (medu)

jarní (květině)

jarním (pírku)

7.

jarním (samcem)

jarním (medem)

jarní (květinou)

jarním (pírkem)

 

VZOR JARNÍ (měkký)

Množné číslo

Pád

Rod mužský

Rod ženský

Rod střední

 

Životný

Neživotný

 

 

1.

jarní (samci)

jarní (medy)

jarní (květiny)

jarní (pírka)

2.

jarních (samců)

jarních (medů)

jarních (květin)

jarních (pírek)

3.

jarním (samcům)

jarním (medům)

jarním (květinám)

jarním (pírkům)

4.

jarní (samce)

jarní (medy)

jarní (květiny)

jarní (pírka)

5.

jarní (samci)

jarní (medy)

jarní (květiny)

jarní (pírka)

6.

jarních (samcích)

jarních (medech)

jarních (květinách)

jarních (pírkách)

7.

jarními (samci)

jarními (medy)

jarními (květinami)

jarními (pírky)

 

Jmenné tvary

Pád

Číslo

Rod mužský

Rod ženský

Rod střední

 

 

životný

neživotný

 

 

1.

jednotné

šťasten (muž)

šťasten (strojek)

šťastna (žena)

šťastno (štěně)

1.

množné

šťastni (muži)

šťastny (strojky)

šťastny (ženy)

šťastna (štěňata)

 

Přídavná jména přivlastňovací a jejich skloňování

U těchto přídavných jmen hraje roli přípona -ův (-ova, -ovo) a -in (-ina, -ino). Vzory, podle nichž skloňování probíhá, jsou otcův a matčin.

VZORY OTCŮV, MATČIN

Jednotné číslo

Pád

Rod mužský

Rod ženský

Rod střední

 

Životný

Neživotný

 

 

1.

otcův, matčin (pes)

otcův, matčin (stan)

otcova, matčina (květina)

otcovo, matčino (prase)

2.

otcova, matčina (psa)

otcova, matčina (stanu)

otcovy, matčiny (květiny)

otcova, matčina (prasete)

3.

otcovu, matčinu (psu)

otcovu, matčinu (stanu)

otcově, matčině (květině)

otcovu, matčinu (praseti)

4.

otcova, matčina (psa)

otcův, matčin (stan)

otcovu, matčinu (květinu)

otcovo, matčino (prase)

5.

otcův, matčin (pse)

otcův, matčin (stane)

otcova, matčina (květino)

otcovo, matčino (prase)

6.

otcovu (-ově), matčině (-inu) psu

otcovu (-ově), matčině (-inu) (stanu)

otcově, matčině (květině)

otcově (-ovu), matčině (-inu) (praseti)

7.

otcovým, matčiným (psem)

otcovým, matčiným (stanem)

otcovou, matčinou (květinou)

otcovým, matčiným (prasetem)

 

VZOR OTCŮV, MATČIN

Množné číslo

Pád

Rod mužský

Rod ženský

Rod střední

 

Životný

Neživotný

 

 

1.

otcovi, matčini (psi)

otcovy, matčiny (stany)

otcovy, matčiny (květiny)

otcova, matčina (prasata)

2.

otcových, matčiných (psů)

otcových, matčiných (stanů)

otcových, matčiných (květin)

otcových, matčiných (prasat)

3.

otcovým, matčiným (psům)

otcovým, matčiným (stanům)

otcovým, matčiným (květinám)

otcovým, matčiným (prasatům)

4.

otcovy, matčiny (psy)

otcovy, matčiny (stany)

otcovy, matčiny (květiny)

otcova, matčina (prasata)

5.

otcovi, matčini (psi)

otcovy, matčiny (stany)

otcovy, matčiny (květiny)

otcova, matčina (prasata)

6.

otcových, matčiných (psech)

otcových, matčiných (stanech)

otcových, matčiných (květinách)

otcových, matčiných (prasatech)

7.

otcovými, matčinými (psy)

otcovými, matčinými (stany)

otcovými, matčinými (květinami)

otcovými, matčinými (prasaty)

 

Příkladové věty

Kráva je hovězí dobytek. (hovězí – jarní)

Pusť sednout toho starého muže, prosím tě! (starého – mladého)

Ty dědovy brýle leží támhle na stole. (ty dědovy – otcovy – brýle)

To jsou tátovi psi. (ti tátovi – otcovi – psi)

Hančina koťata si hrála s klubíčky. (ta Hančina – matčina – koťata)

 

Použitá literatura

HAVRÁNEK, B., JEDLIČKA, A. Stručná mluvnice česká: [učebnice pro základní školy: upravené vydání podle nových Pravidel českého pravopisu z r. 1993]. Praha: Fortuna, 1998. ISBN 80-7168-555-0.

HUBÁČEK, J., SVOBODOVÁ, J., JANDOVÁ, E. Čeština pro učitele. [Opava?]: Vademecum, 1998. ISBN 80-86041-30-1.

HÖFLEROVÁ, Eva. Průvodce tvaroslovím současné češtiny. [Odry]: Vade Mecum Bohemiae, 2007. ISBN 80-86041-35-2.

 

Autor článku: Bc. Nelly Černohorská