Jazykové korektury

Čeština

Státní maturita z ČJ IV

30. 05. 2011|autor: superadmin|počet přístupů: 50814

sekce: Testy / Pravopisná směska / Základní test

 
Přinášíme vám novou ukázku z didaktického testu pokročilé úrovně obtížnosti. (zdroj: novamaturita.cz)

Otázky k testu:

1)

VÝCHOZÍ TEXTY K ÚLOZE 1:
TEXT 1
Želvy se díky svému zbarvení na zahradě mezi rostlinami velmi snadno ztratí. Pokud nechcete strávit hodiny jejich hledáním, přilepte jim na krunýř fluorescentní nálepku, která vám pomůže želvu rychle najít.
(N. Priou, Babiččiny dobré rady)      

TEXT 2
Předložkový výraz díky má od původu platnost hodnotící, vyjadřuje vztah příčinný k nějakému ***** jevu. […] Stává se však, že se s touto sekundární předložkou setkáváme i v takových spojeních, v nichž bychom spíše čekali výraz jiný. U této předložky se totiž projevuje tendence stát se výrazem uvádějícím příčinu děje bez hodnocení, neutrálně.  
(A. Polívková, Jazykové sloupky)      

Výraz díky je v textu 1 použitý nevhodně. Rozhodněte s využitím této informace, které z následujících slov patří na vynechané místo (*****) v textu 2:  

A. kladnému
B. zápornému
C. neutrálnímu
D. hodnocenému

2)

Které z následujících souvětí je napsáno pravopisně správně?  

A. Spolužák Zdeněk, kterého jsme minulý týden navštívili v nemocnici se už uzdravuje a pojede určitě s námi, z čehož mají radost zejména dívky.
B. Všichni, kteří znají historickou postavu Albrechta z Valdštejna, budou rádi, že se projdou dlouhou lipovou alejí, kterou nechal, tento vojevůdce z třicetileté války, zasadit.
C. Při cestování využijeme služeb Českých drah, kde uplatníme skupinové jízdné, pojedeme ale také autobusem a rovněž budeme chodit pěšky, abychom měli čas si vše pořádně prohlédnout a zapamatovat.
D. Protože chceme potěšit učitele biologie, pojedeme na exkurzi do zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem již sice už mnozí z nás navštívili, ale nevěnovali jí takovou pozornost, jakou by si zasloužila.

3)

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3:
Vešel jsem do dvora současně s lidmi, kteří sem přicházeli z okolních domů. Za okny se rozsvěcovaly lampy a objevovala se tam jedna temná hlava za druhou. U přizděné kolny na dříví se choulil hlouček chudě oblečených lidí, bylo jich asi osm, hovořili vzrušenými, vyděšenými hlasy. Opodál, vedle sudu na dešťovou vodu, ležela v kaluži krve nějaká dívka. Podle polohy těla a nepřirozeně stočené hlavy se dalo hádat na zlomený vaz.
Všichni se na ni dívali jako očarovaní, včetně malého děvčátka v modré blůze a s bílým šátkem na krku. Nějaký mladý muž s černým knírkem říkal ostatním, že před půlhodinou ještě žila, viděl ji přicházet. Jakási žena v bílé plachetce zalomila rukama, chtěla něco říct, ale nemohla.
(M. Urban, Lord Mord)

Který z následujících typů promluvy se ve výchozím textu neuplatňuje?

A. řeč přímá
B. řeč postavy
C. řeč nepřímá
D. řeč autorská
4)

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4:
A teď, kdy nevzpomněl jsem snad,
vše se tu chystám zanechat,
na plavbu bych se vydal rád,
proč jdete vadnout na můj sad?
Pro vás tu slunce nehoří a nevýskají pohoří.
Nám nikde louky nevoní,
zpěv nezní v našem pomoří,
chci odplout sám a poslouchám podzimu pohádkové hlasy,
jdu hledat Nové království.
Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy?
(Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozího textu uveden.)  

Který z následujících směrů je reprezentován výchozím textem?

A. realismus
B. civilismus
C. surrealismus
D. symbolismus

5)

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5:
V rozmezí deseti až dvaceti minut poté, co Duponte vyslechl všechna fakta, která mu onen důstojník předal, případ vyřešil. Zesnulého otrávila madame Lafarge posledních chodem večeře. Z vraždy byla usvědčená, ale soucitná porota ji nakonec ušetřila trestu smrti.
(M. Pearl, Přízrak Edgara Allana Poea)

Ve kterém z následujících úseků výchozího textu je chyba ve skloňování?

A. vyslechl všechna fakta
B. posledních chodem večeře
C. ji nakonec ušetřila trestu smrti
D. rozmezí deseti až dvaceti minut

 
 

Další testy v sekci:

Oblomov
Věty zachycené na skle chatu
Pravopisná (zeleninová) směska
Procvičování pravopisu
Dobře, nebo špatně?

Pokud chcete přispět do diskuze k tomuto testu, přihlaste se.
Pokud nejste dosud zaregistrováni, můžete tak provést v registraci.