Jazykové korektury

Čeština

Státní maturita z češtiny I

05. 12. 2010|autor: vladimir|počet přístupů: 168554

sekce: Testy / Pravopisná směska / Základní test

 
První díl ze seriálu státní maturita z češtiny. Jedná se o ukázku z didaktického testu základní úrovně obtížnosti. (zdroj: novamaturita.cz)

Otázky k testu:

1)

Která z následujících vět obsahuje chybně užité sloveso?

A. Jen na severozápad zasahují výběžky Skandinávských hor.
B. Kontinentální podnebí se vyznačuje chladnými zimami.
C. Pobřeží lemuje 6 550 téměř výhradně drobných ostrovů.
D. Více než dvě třetiny povrchu Finska obývají zdravé lesy.

2)

Ve které z následujících nabídek nemovitostí se nadbytečně opakují informace?

A. K odkoupení nabízíme variabilně využitelný areál, vhodný ke skladování, jako stavební dvůr, autoopravna apod.
B. Nabízíme k prodeji rodinný dům v blízkosti centra Ostravy s možností podnikání v kanceláři zřízené v přízemí domu.
C. Na vlastním pozemku 2 047 m², který je oplocen vysokou kamennou zdí, se prodává několik nemovitostí ve velmi dobrém stavu.
D. Prodáme opravený a přestavěný řadový domek v Litoměřicích po rekonstrukci, vhodný pro bydlení i podnikání v oblasti pohostinství.

3)

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3:
V rozhovoru s Monikou Zgustovou pro Quadernos d'Arquitectura i Urbanisme v březnu 1987[1] o přesnosti v kompozici románu se Milan Kundera zmiňuje o tom, jak nedokonalý překlad může způsobit významový posun díla. Připomínají se v něm klíčová slova některých Kunderových prací, třeba „lítost“ v Knize smíchu a zapomnění[2], „soucit“ v Nesnesitelné lehkosti bytí[3], slovo „domov“, s nímž se setkáváme v Umění románu[4]. Poslední Kunderův román, vydaný nejdříve ve španělštině a katalánštině, se zabývá dalším klíčovým slovem, a to steskem.

(Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj výchozího textu.)

Co označují číselné indexy v hranatých závorkách u některých výrazů?

A. číslo kapitoly, v níž se daný údaj či informace objevuje v textu poprvé
B. odkaz na poznámky či bibliografické údaje pod čarou nebo na konci textu
C. pořadí, v jakém se bude o dané problematice v textu dále hovořit
D. význam přikládaný Milanem Kunderou takzvaným klíčovým slovům

4)

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4:
Pokud dostanete do ruky vizitku s titulem M. A. neboli Master of Arts, nemusí vůbec jít o umělce. Může jít o absolventa ***** oborů zahraničních univerzit, ale třeba i o ekonoma. (z denního tisku) Které z následujících slov lze doplnit na vynechané místo (*****), aniž by se změnil smysl výchozího textu?

A. humánních
B. humanitních
C. humanitárních
D. humanistických

5)

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5:
Někdy se u jmen obecných i vlastních, zvláště původu latinského a řeckého, neshoduje se zakončením 1. pádu ani rod, ani kmen v pádech ostatních. Jsou to především tyto případy: Jména na -um a -on (původem latinská a řecká) jsou rodu středního a mají, všechna na -um a některá na -on, ostatní tvary bez zakončení na -um, -on a s koncovkami podle tvrdého vzoru (město), jako album, publikum, epiteton – alba, publika, epiteta atd. Jména zakončená na -ium, -eum, -uum, -ion, jako stipendium, muzeum, jubileum, individuum, stadion, mají v množ. čísle v 2., 3., 6. a 7. pádě koncovky podle vzoru měkkého: -í, -ím, -ích, -i.

(Stručná mluvnice česká, upraveno)

Která z následujících vět je napsána v souladu s výchozím textem, a je tedy jazykově správně?

A. Na základě těchto kritérijí byly sestaveny dva plány.
B. Rádi si prohlížejí albumy se starými fotografiemi.
C. U nás mohou žáci kromě lyceí studovat též na gymnáziích.
D. Žáci mívají obvykle potíže s cizími substantivi a adjektivi.

 
 

Další testy v sekci:

Oblomov
Věty zachycené na skle chatu
Pravopisná (zeleninová) směska
Procvičování pravopisu
Dobře, nebo špatně?

Diskuze k testu:

meg |autor: anticestinar

meg umis delat meee? protoze to vypada ze je to tvuj jazyk ,,, éééé dostala jsem 100% a to proto ze jsem tam udelala chbu .... jsi koza jako sesita a myslim za bysmohla pracovat i pro mou armadu noobu a sile 2 krematorii

 

jeste ze to mam za sebou|autor: meg

uf..100 %, ale nekde jsem si moc jista nebyla. diky bohu za nase stare dobre ustni maturity.

 

Pokud chcete přispět do diskuze k tomuto testu, přihlaste se.
Pokud nejste dosud zaregistrováni, můžete tak provést v registraci.