Jazykové korektury

Čeština

Státní maturita z českého jazyka II

15. 01. 2011|autor: superadmin|počet přístupů: 79740

sekce: Testy / Pravopisná směska / Základní test

 
Jedná se o ukázku z didaktického testu pokročilé úrovně obtížnosti. (zdroj: novamaturita.cz)

Otázky k testu:

1)

Která z následujících výpovědí má charakter zdvořilé výzvy?

A. Kdy se mi chystáš vrátit ty peníze?
B. Myslíš, že se vrátíš ještě dnes?
C. Nevíš, v kolik zavírají dnes na poště?
D. Podal bys mi tu modrou knihu?

2)

Ve kterém z následujícího úryvku se nejvíce projevuje významová dvojznačnost?

A. Beaumarchais tehdy dostal dopis podepsaný osobně králem Ludvíkem XVI., kterým mu sdělil, že jeho komedie nesmí být uvedena na scénu ani šířena tiskem.
B. Tento muž stál po boku Ludvíka Napoleona během státního převratu
a zavedl přísný dohled na veškerou uměleckou tvorbu.
C. Za stalinských dob byly kvůli pornografickému obsahu a náznakům homosexuality zakázány některé kresby Sergeje Ejzenštejna.
D. Zatímco dříve byla na index připisována pouze díla, která byla pokládána za nebezpečná, totalitní režimy dvacátého století na něj zařazovaly rovnou autory.

3)

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3:
Nevlastní přímá řeč
pojem moderní stylistiky, řeč, která je předkládána jako projev postavy, avšak je reprodukována vypravěčem. Je variantou přímé řeci, od které se
v písemném projevu liší jen tím, že je graficky nevyznačena (tj. neužívá uvozovek), a proto snadněji splývá s pásmem (textem) vypravěče.
(Slovník literární teorie) 

Ve které z následujících možností se vyskytuje nevlastní přímá řeč odpovídající definici ve výchozím textu?

A. A hop, a už seděla v ušáku a začala příst a upředla velikou teplou deku, pod kterou není ani trochu zima, a pak četla ušáku noviny, četla je klidně potmě, protože tma kočce nevadí.
B. Byla jednou jedna černá kočka, nosila červenou mašličku, moc jí to slušelo a všechny židle jí říkaly, pojď si sednout ke mně, to bude pohodlí, uvidíš.
C. Pak se podíval do zrcadla, uši byly pryč, vypadal teď jako ostatní židle a měl
z toho radost.
D. Židlí bylo v pokoji šest, byly kožené a měly krásně vyřezávané nohy, ale kočka měla ráda jenom jedno křeslo s velikánskýma ušima, kterému se říká ušák.

4)

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4:
Všichni pozorujeme, že náš jazyk zaplavuje množství novotvarů, někdy vtipných, jindy potvorných zkomolenin anglických slov. Novotvary pro nás zachycují pracovníci Ústavu pro jazyk český a teď právě vydali druhý díl obsáhlého slovníku ***** . Nabízejí tak čtení částečně děsivé a občas i zábavné.
(z denního tisku)

Který z následujících výrazů lze doplnit na vynechané místo (*****) tak, aby smysl výchozího textu zůstal zachován?

A. dialektismů
B. frazeologismů
C. neologismů
D. univerbismů

5)

Ve kterém z následujících souvětí se nejvíce projevuje stylistická neobratnost?

A. Hlavní olympijský stadión byl téměř zaplněn především při atletických nebo zápasnických soutěžích, které se také konaly venku.
B. Nejvíce se čeká od Romana Šebrleho, kterému navíc v sedmiboji bude chybět jeho největší soupeř Američan Pappas, který je po operaci ramene.
C. Typicky severská stavba z červených cihel a žuly, jejíž dvě věže s cimbuřím vytvářely dojem pevnosti, pojmula šedesát tisíc diváků.
D. Z loňského halového mistrovství světa v anglickém Birminghamu si přivezl český vícebojař bronz, tentokrát chce zlato.

 
 

Další testy v sekci:

Oblomov
Věty zachycené na skle chatu
Pravopisná (zeleninová) směska
Procvičování pravopisu
Dobře, nebo špatně?

Pokud chcete přispět do diskuze k tomuto testu, přihlaste se.
Pokud nejste dosud zaregistrováni, můžete tak provést v registraci.