Jazykové korektury

Čeština

Nová maturita z češtiny III

15. 03. 2011|autor: superadmin|počet přístupů: 64444

sekce: Testy / Pravopisná směska / Základní test

 
Přinášíme Vám třetí test na téma státní maturity z českého jazyka, a sice ukázku z didaktického testu základní úrovně obtížnosti. (zdroj: novamaturita.cz)

Otázky k testu:

1)

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1:
Dávkování a způsob použití léku
Dospělí
U onemocnění, kdy je přípravek užíván bez porady s lékařem (s výjimkou průjmu, kde je dávka vyšší), užívají dospělí 2–5 tablet 3–4krát denně. U průjmu mohou dospělí užívat 10–12 tablet 3–4krát denně. U onemocnění, kdy dospělí užívají přípravek na doporučení lékaře, určí dávku a délku léčby lékař.
Děti od 3 let věku
U dětí určí přesné dávkování a délku léčby vždy lékař. Obvyklá dávka je 2–5 tablet 3–4krát denně, u průjmu obvykle 4–5 tablet 4krát denně.

Která z následujících možností svým obsahem odpovídá výchozímu textu?

2)

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 2–3:
Chcete-li, aby vaše dítě ovládalo počítač a domluvilo se cizím jazykem, zaplaťte mu doučování. Výuka těchto předmětů na školách za nic nestojí. Ve své výroční zprávě to uvádějí školní inspektoři. Většina škol, jak inspektoři dále kritizují: využívá počítač jen k výuce výpočetní techniky. Školy, jejichž počítačové učebny jsou permanentně plné i v hodinách např. dějepisu, češtiny, fyziky, tvoří výjimku.
„Problém je v osnovách. Jsou tak našlapané, že mnohdy není čas dělat s dětmi v jednotlivých předmětech něco navíc, třeba právě brouzdat na internetu,“ vysvětluje ředitel pelhřimovské základní školy. Inspektoři mají další výhradu: „Využití počítačů je minimální dokonce i v hodinách informatiky. Učebny jsou vytíženy jen ze dvou třetin,“ píší ve své zprávě.
Problémy existují i s výukou cizích jazyků. Nekvalifikovaných učitelů angličtiny napočítali inspektoři v kontrolovaných školách pětačtyřicet procent. „Sehnat kvalitního učitele je skoro zázrak,“ tvrdí ředitel olomoucké základní školy. Poznal to nedávno na vlastní kůži. „Odešla mi kvalifikovaná angličtinářka. Sehnat za ni náhradu bylo skoro nemožné.“ Důvod, proč nejsou mladí angličtináři školám k dispozici, je nasnadě: školy jim nabízejí ve srovnání se soukromými firmami mizivé platy.

Která z následujících možností nejlépe vystihuje obsah článku, a byla by tedy i vhodným titulkem?

3)

Ve kterém z následujících úseků výchozího textu se uplatňuje rčení?

4)

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4:
Obávám se, aby nepřišel.

Která z následujících možností přesně vystihuje význam výchozího textu?

5)

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5:
Exponáty tam stály bez povšimnutí.

Kterým z následujících výrazů lze nahradit podmět ve výchozím textu tak, aby byla zachována jazyková správnost?

 
 

Další testy v sekci:

Oblomov
Věty zachycené na skle chatu
Pravopisná (zeleninová) směska
Procvičování pravopisu
Dobře, nebo špatně?

Pokud chcete přispět do diskuze k tomuto testu, přihlaste se.
Pokud nejste dosud zaregistrováni, můžete tak provést v registraci.