Jazykové korektury

Čeština

Správné psaní čárek II

24. 11. 2008|autor: superadmin|počet přístupů: 80444

sekce: Testy / Interpunkce - čárky v souvětí / Základní test

 
Pod každou čtveřicí vět označte písmeno té, která obsahuje chybu v interpunkci (kde je tedy čárka umístěna špatně nebo naopak chybí). Je-li celé čtyřvětí napsáno správně, zvolte možnost "bez chyby".

Otázky k testu:

1)


A. Rád bych se dostavil, ale jak jistě sama uznáš, dnes to kvůli svému pracovnímu vytížení nestihnu.
B. Otevřeli jsme si knížku na té straně, kde jsme minule skončili a já začal hlasitě předčítat.
C. Do Itálie jezdíme každý rok, a to do Kalábrie, oblasti s překrásnou přírodou a památkami.
D. Tak vy nevíte, jak máte správně postupovat, ale vždyť se nás stačí zeptat!


2)
A. Mohl bys mi prosím připomenout, jaké jsou tvé povinnosti a práva?
B. Získal pouhé čtyři body a to bylo pro přijetí málo.
C. Vůbec jsme netušili, kde ji hledat, nebyla ani doma, ani u žádné
z kamarádek, které jsme obvolali ve snaze zjistit, zda o ní něco nevědí.
D. Asi jsme se málo snažili, a proto jsme nakonec odešli s nepořízenou.


3)
A. Milá Andreo, byla bys tak hodná, a už se do našich záležitostí víckrát nepletla?
B. Rád jeho prosbě vyhověl, vždyť on si zasloužil i mnohem víc než tuto maličkost.
C. Lucko, prosím tě, zajdi na poštu a zaplať složenkou inkaso...
D. Přeji si, aby se tato situace už neopakovala a my se z ní všichni poučili.


4)
A. Ve svém volném čase hraju florbal, čtu, hraju na saxofon, poslouchám muziku nebo balím holky přes internet.
B. V momentě, kdy mu naznačila, že pro něj má překvapení, jeho fantazie začala pracovat na plné obrátky.
C. Koukej vstávat, lenochu líná, ranní ptáče, dál doskáče.
D. Buď okamžitě přijdeš, nebo si tam pro tebe dojdu!


5)
A. Víš, odpověď na tvou otázku není tak snadná, jak by se mohlo zdát...
B. V kuchyni nás už čekalo pohoštění, a jaké, panečku!
C. Z angličtiny odmaturoval s odřenýma ušima, a ještě se vztekal, že si na něj komise zasedla.
D.  Na poradě se diskutovalo především o tom, zda měnit nebo ponechat stávající logo firmy.


 
 

Další testy v sekci:

Doplňování čárek V
Čárky ve větách jednoduchých i v souvětí IV
Psaní čárek v článku III
Psaní čárek ve větách

Diskuze k testu:

2a|autor: marlenka

podle mě je ve 2a chyba: slovo "prosím" by mělo být odděleno čárkami.

 

Ani - ani|autor: admin

annas: Jde o dvojí možnost, jak píšete. Proto tuto větu nikdo jako chybnou označit nemůže, neboť se o chybu nejedná...

 

Omluva|autor: annas

Omlouvám se za některé formulace, omylem jsem připomínku odeslala bez kontroly napsaného textu..

 

Spojka ani - ani|autor: annas

Podle PČP exisltují pro psaní čárky před opakovaných ani 2 možnosti: 1. před ani - ani se čárka psát nemusí, protože vícečetné spojení má charakter výčtu, tedy charakter slučovací. 2. čárku může před zdvojeným ani psát, protože je můžeme brát jako opakované. Proto 2. větu může někdo označit jako chybnou.

 

Pokud chcete přispět do diskuze k tomuto testu, přihlaste se.
Pokud nejste dosud zaregistrováni, můžete tak provést v registraci.