Jazykové korektury

Čeština

Nadbytečná slova

22. 03. 2009|autor: superadmin|počet přístupů: 102839

sekce: Testy / Interpunkce - čárky v souvětí / Hledání chyb II

 

Do prázdných polí za každou větou vpište buď písmeno S (je-li věta napsána správně), anebo Š (je-li špatně a obsahuje chybu). ... pokračování