Jazykové korektury

Čeština

Doplňování slov I

06. 09. 2011|autor: superadmin|počet přístupů: 105810

sekce: Testy / Interpunkce - čárky v souvětí / Doplňování slov I

 

Doplňte do článku chybějící čárky. (Místa, kam čárka nepatří, ponechte prázdná.) ... pokračování

11. 01. 2009|autor: superadmin|počet přístupů: 78105

sekce: Testy / Interpunkce - čárky v souvětí / Doplňování slov I

 

Rozhodněte, do kterých prázdných políček patří čárka. Tam, kde ji nepíšeme, ponechte prázdné pole. ... pokračování

23. 10. 2008|autor: superadmin|počet přístupů: 125340

sekce: Testy / Interpunkce - čárky v souvětí / Doplňování slov I

 

Rozhodněte, do kterých prázdných políček patří čárka. Tam, kde ji nepíšeme, ponechte prázdné pole. ... pokračování